top of page

Nieuws

Het nieuwe beheerplan van het Kastanjebos

Goed nieuws: de minister van Omgeving heeft op 14 juli het nieuwe beheerplan van het Kastanjebos goedgekeurd!

De oppervlakte van het natuurreservaat Kastanjebos verdubbelt tot bijna 100 ha. Bovendien is het beheer van het domein van de waterwinning mee opgenomen in het beheerplan.

Het beheerplan biedt een lange termijnvisie met een bijhorend plan van aanpak om de aanwezige natuurwaarden verder te ontwikkelen. De kern van het Kastanjebos is habitatrichtlijngebied maar ook in de randzones vormt de habitatrichtlijn een belangrijke leidraad. Binnen dit kader zullen we de komende 24 jaar onze bossen en graslanden beheren en nieuwe percelen kunnen aankopen.

We zijn onmiddellijk aan de slag gegaan. De omvorming van een soortenarm perceel Amerikaanse eiken naar een waardevol en zeldzaam ‘heischraal’ grasland is gestart (zie: https://www.natuurpunt-herent.be/post/graslandherstel-in-het-kastanjebos ).

Andere acties, met inbegrip van het door de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant gesubsidieerde project voor vernatting van het Kastanjebos, zitten in de pijplijn.

Gelijktijdig met het beheerplan is ook de nieuwe toegankelijkheidsregeling goedgekeurd. In het westelijk deel van het Kastanjebos zullen we een bijkomend wandelpad bewegwijzeren.

We houden jullie verder op de hoogte van onze acties, maar nodigen jullie vooral uit om zelf eens een kijkje te gaan nemen!

68 weergaven

コメント


bottom of page