top of page

Nieuws

Start werken herstel van natuurlijk grasland in Kastanjebos
Een klein gedeelte van één grasland aan de Lipselaan is echter in het verleden kunstmatig opgehoogd. Deze ophoging vormt een knelpunt om opnieuw grondwaterafhankelijk dottergrasland te creëren. Daarom zal de aangevoerde grond, die een laag van 30 à 40 cm vormt, binnenkort afgegraven en afgevoerd worden. Ook de zieke essen die vrij dicht bij de weg staan worden uit veiligheid gekapt.Aangezien essen typisch zijn voor het Kastanjebos worden deze bomen niet preventief gekapt als ze geen direct gevaar vormen.

Dankzij deze werken ontstaat een zone waar het grasland zich hopelijk snel in gunstige zin kan ontwikkelen.

Natuurbeheer Herent

55 weergaven

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page