top of page

De groene vallei

De Groene Vallei vormt een oase in het drukbevolkte gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Het is een groot en divers gebied met moerassen, bossen, graslanden, landbouw en weidse vergezichten.

Het natuurpark zal de bestaande natuurgebieden Silsombos, Steentjesbos, Kastanjebos, Molenbeekvallei, Hellebos, Rotbos, Floordambos en Rotte Gaten omsluiten. Maar liefst 1.300 hectare van het gebied maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk, een verzameling van kwetsbare natuurgebieden die beschermd worden door Europa. Typerend voor de Groene vallei is het kalkrijk grondwater. Dankzij grote hoeveelheden kalkrijke kwel die er aan de oppervlakte komt, komen er zeer zeldzame moeras-, vijver- en graslandbiotopen voor. Het gebied vormt zo een belangrijk leefgebied voor 14 Europees beschermde soorten, waaronder de blauwborst, ijsvogel en wespendief. 

Naast de biodiversiteit zullen ook de omwonenden profiteren van het nieuwe natuurpark. Met haar afwisselend landschap van moerassen, bossen, graslanden, struwelen en landbouwlandschappen wordt De Groene Vallei een geschikte plek voor ontspanning, in de drukbevolkte regio tussen Brussel, Leuven en Mechelen. Natuurpunt beheert ongeveer 400 hectare in het gebied en zal samen met de provincie en de betrokken gemeentebesturen zorgen voor betere wandelwegen, speelbossen en avonturenpaden. Daarnaast komt er een prikkelpad voor bezoekers met een beperking. 

De Groene Vallei is een uniek samenwerkingsproject tussen natuurverenigingen, de provincie Vlaams-Brabant, landbouwers, gemeentes en horecazaken en de provincie. Met het project willen de initiatiefnemers het gebied op de kaart zetten en zo het streektoerisme stimuleren.

 

Meer informatie: https://www.natuurpunt.be/pagina/de-groene-vallei

Wandelkaarten

In de natuurgebieden die samen De Groene Vallei vormen kan je prachtige wandelingen maken. Klik op onderstaande foto's om de wandelkaarten te bekijken.

bottom of page