top of page

Nieuws

Graslandherstel in het Kastanjebos

Bijgewerkt op: 15 aug. 2023


Het Kastanjebos is zoals de naam wel doet vermoeden voornamelijk een bosgebied. Wie hier wel eens in het voorjaar passeert, kent ongetwijfeld de uitgebreide tapijten bosanemoon, aangevuld met daslook, éénbes, en andere bijzondere planten. In de zomer zijn deze voorjaarbloeiers dan wel uitgebloeid, maar de minder zichtbare typische insecten en paddenstoelen blijven aanwezig. Maar je kan er evengoed simpelweg genieten van het groene, geurende bos als rustgevend wandelgebied.


Natuur is echter meer dan enkel maar bos. Een groot deel van de biodiversiteit zoals vele bloemen, vlinders en sprinkhanen zijn enkel te vinden in graslanden. In het Kastanjebos hebben we zo enkele goed ontwikkelde graslanden, die voornamelijk gelegen zijn langs de Lipselaan. In mei vormen ze een uitbundig bloemenfestijn, maar “ook” in de zomer zijn ze zeker bewonderenswaardig. Naast deze bloemrijke graslanden van iets voedselrijkere gronden, kwamen hier ook vroeger ook graslanden voor van drogere schrale zandgronden. Die zijn echter zeer zeldzaam geworden in de regio. Momenteel is er in het Kastanjebos, ergens in een berm, nog één relict van dergelijke heischraal graslanden, hooguit enkele vierkante meters groot. Het herstel van dergelijke graslanden is niet zo evident, gezien ze geen enkele bemesting verdragen.


Het recent in het beheer nemen van de percelen van de Watergroep bood een opportuniteit. Op één perceel in de noordrand van het Kastanjebos werden destijds Amerikaanse eiken geplant voor de houtproductie, maar deze soort laat nauwelijks ruimte voor inheemse soorten. Via het Europese Life Green Valleys project is de nodige financiering gevonden om deze aanplant om te toveren naar een natuurrijk heischraal grasland. Door zaad van de naburige relictzone over te brengen, kunnen deze typische soorten hopelijk nog tijdig gered worden, voor ze lokaal helemaal verdwenen zijn. Daarnaast profiteren ook andere soorten zoals insecten en reptielen van deze ingrepen.

De omvormingswerken vangen in augustus aan. Vanaf dan wordt het graslandbeheer opgestart.102 weergaven

Comments


bottom of page