top of page

Een nieuwe parel aan de kroon

Nieuwe parel

Het rechthoekige terrein werd gekocht van Distrigas en was tot voor enkele jaren beplant met populieren. Door het kappen van het populierenbestand ontstond de huidige structuur van de vegetatie: bomen en struiken langs de randen en hierbinnen opschietende struiken en natte plekken met russen. Vooral de bloeiende vogelkers valt begin mei op. Vogelkers (Prunus padus) is verwant aan de Amerikaanse vogelkers (Prunus seritona), maar is in tegenstelling tot deze laatste wel inheems. 

In december 2018 werd het natuurreservaat Ter Neppen - Plantsoenbos via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) officieel erkend als natuurreservaat. Hierdoor krijgt het gebied de bescherming dat het verdient en ontstaan er extra mogelijkheden voor het natuurbeheer.

Natuurbeheer

Natuurbeheer

Door het kappen van het populierenbestand ontstond de huidige structuur van de vegetatie: bomen en struiken langs de randen en hierbinnen opschietende struiken en natte plekken met russen. Vooral de bloeiende vogelkers viel begin mei op. Vogelkers is verwant aan de Amerikaanse vogelkers, maar is in tegenstelling tot deze laatste wel inheems.

Steun Ter Neppen

Steun Ter Neppen

Wil jij dit kleine maar prachtig stukje natuur mee helpen beschermen? Dat kan! Stort een gift met vermelding van de projectcode van Ter Neppen.

Stort het bedrag op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB met vermelding Project 9408 Ter Neppen

 

Via onze online betaalmogelijkheden kan je ook snel, makkelijk en veilig geld overschrijven.

 

bottom of page