top of page

Beschrijving van het gebied

Op ontdekking

Op de grens van Herent en Kortenberg ontwikkelt zich langs de Molenbeek een rijke strook natuur in een landschap van graslanden, bossen en open water. Je vindt er bijzondere soorten, zoals de zeldzame moerasvaren, de ijsvogel en de weidebeekjuffer. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen Leuven, Brussel en Mechelen.

 

De Molenbeekvallei strekt zich op het grondgebied van de gemeente Herent uit van de Lodewijk Van Veltemstraat tot de Leuvenstraat. Vanuit de Kerkstraat in Beisem kom je terecht in het hart van het gebied.

 

De structuur van de Molenbeekvallei wordt sterk bepaald door twee beken: de Molenbeek en een leibeek.

Beide beken zijn natuurlijk van oorspong maar werden in de loop der tijd herlegd, aangepast of rechtgetrokken. Zo werd de bedding van de Molenbeek in de loop der eeuwen aangepast om de „Heersemmolen“ aan de Leuvenstraat van water te voorzien.

Het uitzicht en de vegetatie in de Molenbeekvallei hebben de laatste eeuw sterke wijzigingen ondergaan. Oorspronkelijk vond je er voornamelijk hooilanden, die gekenmerkt werden door een grote bloemenrijkdom. Door overbemesting en de aanplant van populieren ging hiervan veel verloren. Overbemesting zorgt voor een verrijking van de bodem en heeft het verruigen van de vegetatie als gevolg. Kwetsbare soorten zoals orchideeën verliezen hierbij de concurrentiestrijd. 

 

Wandelen in de Molenbeekvallei

Wandelen

De Molenbeekvallei bevindt zich langs weerszijden van de gelijknamige beek en vormt de grens tussen Beisem en Kwerps Een wandelpad van 5 km (verkorting mogelijk) verkent de mooiste plekjes van dit vochtige gebied. Let wel: laarzen zijn zeker noodzakelijk in de herfst en in de winter!


Onze wandeling vertrekt aan de parking bij het mooie classicistische kerkje van Beisem en leidt al snel naar een hooiland waar in het voorjaar en in de zomer naast gele lis en kattenstaart ook dotter-, pinkster-, koekoeks- en andere bloemen pronken. Het pad loopt dan een tijdje langs de Leibeek, die vooral door kwel gevoed wordt en zo zuiver is dat zelfs de ijsvogel er graag vertoeft. Het brengt je bij een rietveld waar rietgorzen en waterrallen zich in hun sas voelen.


Wat verder volg je de rand van het broekbos met vooral vochtminnende soorten zoals zwarte els en es en een onderbegroeiing van ondermeer slanke sleutelbloem, tot je, na een kort stukje verharde weg, bij de Molenbeek komt. Die meandert in het begin vrolijk door het landschap, maar geleidelijk wordt ze iets rechter en komt ze ook hoger te liggen dan de komgronden links en rechts. Dat laatste is duidelijk zichtbaar waar de Molenbeek over de Leibeek stroomt. Dit werd zo aangelegd voor de Heersemmolen, die misschien al in de 12e eeuw de kracht van het water optimaal trachtte te benutten. Het huidige gebouw dateert uit het begin van de 18e eeuw en is enkele jaren geleden gerestaureerd. Een weg doorheen het open landschap, dat de overgangvormt naar het Kastanjebos, brengt je terug naar het beginpunt.

De vogelkijkhut werd in februari 2021 verwoest door een brandt, momenteel is er geen vogelkijkhut aanwezig. Er zijn plannen in de maak om deze terug op te bouwen.

Dowload de gps-gegevens
Dowload de wandelkaart (pdf)

Fauna & flora

Fauna & flora

De wandeling leidt al snel naar een hooiland waar in het voorjaar en in de zomer naast gele lis en kattenstaart ook dotterbloemen, pinksterbloemen, koekoeksbloemen en andere kleurrijke bloemen pronken. Het hooiland brengt je bij een rietveld waar rietgorzen en waterrallen zich in hun sas voelen. Wat verder volg je de rand van het broekbos met vooral vochtminnende soorten zoals zwarte els, es en slanke sleutelbloem.

 

Dankzij het zuivere water van de Leibeek en de stekelbaarsjes die er in rondzwemmen kan je die blauwe schicht zelfs in de Molenbeekvallei te zien krijgen. De enige vereisten: niet teveel lawaai maken (want hij is heel schuw), goed uit je doppen kijken (want hij is heel snel), en geduldig zijn (want hij is niet talrijk). Wat niet wegneemt dat je natuurlijk ook gewoon geluk kan hebben ...

 

Toch zal je je een wandelingetje langs het natuurleerpad ook zonder waarneming van een ijsvogel niet berouwen. Om te beginnen kan je eens een blik werpen op de visvijvers. Vergeet je verrekijker niet!

Natuurbeheer

Natuurbeheer

De Molenbeekvallei behoort tot het Natura 2000-netwerk van internationaal belangrijke natuurgebieden. Met dit initiatief wil de Europese Unie een samenhangend netwerk van natuurgebieden creëren waar de meest bedreigde fauna en flora kan heropleven.

 

Het uitzicht en de vegetatie in de Molenbeekvallei hebben de laatste eeuw sterke wijzigingen ondergaan. Oorspronkelijk vond je er voornamelijk hooilanden, die gekenmerkt werden door een grote bloemenrijkdom. Door overbemesting en de aanplant van populieren ging hiervan veel verloren. Overbemesting zorgt voor een verrijking van de bodem en heeft het verruigen van de vegetatie als gevolg. Kwetsbare soorten zoals orchideeën verliezen hierbij de concurrentiestrijd. Natuurpunt beheert de hooilanden zo, dat er opnieuw veel wilde bloemen verschijnen. Dat gebeurt door een goed maaibeheer.

Steun Molenbeek

Steun de Molenbeekvallei

Natuurpunt Herent zorgt door een aangepast beheer van de percelen die zij in eigendom heeft, zodat de rijkdom en charme van rietkragen en hooilanden zich weer kan herstellen. 

 

Wil jij dit prachtig stukje natuur mee helpen beschermen? Dat kan! Stort een gift met vermelding van de projectcode van de Molenbeekvallei.

Stort het bedrag op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB met vermelding Project 9936B Molenbeekvallei

 

Via onze online betaalmogelijkheden kan je ook snel, makkelijk en veilig geld overschrijven.

 

bottom of page