top of page

Natuur in Herent

In Herent laat de natuur zich van haar mooiste zijde zien in sterk van elkaar verschillende landschappen. Je kan hier holle wegen, beekvalleien en bossen omzoomd door weiden en bloemenrijke hooilanden aantreffen.
Dit heeft Herent te danken aan zijn unieke ligging op de rand van de Vlaamse laagvlakte.

De ijzerzandsteenheuvels Bovenberg, Toverberg, Ijzerenberg, Galgenberg en Roeselberg vormen de abrupte overgang naar de leemplateaus in het zuiden.

 

Holle wegen, resultaat van eeuwenlange erosie in de hellingen kan je hier vinden. Zij vormen niet alleen een prachtig decor voor wandelingen, maar bieden eveneens aan planten en dieren een welkom toevluchtsoord.Water speelt in Herent een belangrijke rol.Kalkrijk kwelwater draagt bij aan de bijzondere flora van onze bossen en hooilanden.

 

 

Verschillende beken doorsnijden het landschap op hun weg naar de Dijle. De beekvalleien maken bovendien de verbinding met natuurgebieden in de naburige gemeenten. Zo ontspringt de Hogebeek in Bertembos en stroomt de Molenbeek vanuit de Rotte Gaten in Kortenberg via Veltem-Beisem en het Silsombos naar Kampenhout.

 

bottom of page