top of page

Nieuws

Wij liggen er wakker van


Onze luchthaven, de biodiversiteit, stikstofdepositie en geluidsproblematiek

Je hoorde of las het hoogstwaarschijnlijk in het nieuws: de her vergunning voor de luchthaven lijkt problematisch. Vooral het gegeven dat De Groene Vallei, het Europees beschermd habitatrichtlijngebied rond de aanvliegroutes van de luchthaven ligt, zorgt voor problemen. Ook de stikstofdepositie van vliegtuigen en vrachtwagens en het advies van de Raad van State, maken de zaken niet eenvoudiger.

Het blijft dus wachten op de bekendmaking van de (her)vergunningsaanvraag en het daarbij horend openbaar onderzoek.

Intussen wil de Bond Beter Leefmilieu en de daarbij aangesloten milieu- en natuurverenigingen hun eisen rond biodiversiteit, stikstofdepositie en geluid kenbaar maken. Dat wil men doen via een gezinsvriendelijke manifestatie op zondag 12 november. Er wordt gestapt van het Station van Zaventem-dorp (Heldenplein) naar de luchthaven van Zaventem. Een gezinsvriendelijke en muzikale gebeurtenis.

ZONDAG 12 NOVEMBER: Samenkomst vanaf 13u. Vertrek om 14U. Einde om 16u.9 weergaven

Comentários


bottom of page