top of page

Nieuws

Verkiezingsmemorandum12 prioriteiten voor de komende legislatuur


De voorbije jaren heeft het gemeentebestuur van Herent zich ingezet voor natuurbehoud en natuurontwikkeling. Natuurpunt Herent is tevreden m et deze samenwerking en wil deze graag voortzetten. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 hebben we aan de verschillende politieke partijen ons memorandum overhandigd. Hier lichten we alvast 12 prioriteiten toe uit dit memorandum.
1.Openstelling van trage wegen

De trage wegen in het buitengebied van Herent moeten opengesteld worden voor wandelaars en bruikbaar gemaakt en gehouden worden. Natuurpunt Herent wil samenwerken met het gemeentebestuur rond de openstelling van enkele prioritaire trage wegen.

2. Behoud en versterking van de open ruimte

3. Natuurvriendelijk bermbeheer

4. Bescherming van koesterburen

5. Recreatie in natuurgebieden

6. Stimulering van natuurvriendelijke initiatieven

7. Behoud en ontwikkeling van kleine landschapselementen

8. Ondersteuning van landbouwers

9. Grensoverschrijdende samenwerking

10. Inspraak en medezeggenschap

11. Speelbossen

12. Afvalwater


Natuurpunt Herent is ervan overtuigd dat deze prioriteiten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud en de versterking van de natuur in Herent. We zijn bereid om samen met het gemeentebestuur en andere actoren te werken aan de realisatie van deze doelstellingen.


Wat doen we verder?

In de loop van 2024 zullen we de verkiezingsprogramma's van de lokale partijen analyseren en toetsen aan ons memorandum. Een evaluatie van deze programma's zullen we publiceren op onze website en communiceren via onze nieuwsbrief en social media.

40 weergaven

Comments


bottom of page