top of page

Nieuws

Populieren markeren

Bijgewerkt op: 2 sep. 2021

De oplettende wandelaar zal de laatste tijd gemerkt hebben dat er verschillende bomen langs de wandelwegen werden gemerkt met oranje verf. Wat betekent dit?

De gemerkte bomen zijn populieren, gekweekte variëteiten aangeplant in de vorige eeuw, voornamelijk als grondstof voor lucifers. Vandaag zijn deze bomen meer dan kaprijp, maar omdat er veel minder vraag is naar lucifers zijn ze op veel plaatsen blijven staan, ook nadat Natuurpunt deze plantages heeft aangekocht. Deze bomen vormen nu een veiligheidsrisico: vanwege hun ouderdom en mede door de hete droge zomers van de vorige jaren zijn ze verzwakt en kunnen makkelijk omwaaien en op de wegen, wandelpaden en aangrenzende percelen terechtkomen. Daarom zullen de gemerkte populieren langs de paden preventief gekapt worden.

We voorzien om in het najaar van 2021 hiermee te starten. De gekapte percelen zullen echter wel bos blijven, de bedoeling is dat de vegetatie die ondertussen spontaan is ontstaan tussen de populieren zal doorgroeien. Zo zal er een natuurlijke bosvegetatie met streekeigen soorten ontstaan die de vrijgekomen plaats zal innemen.

De gekapte bomen zullen meestal worden verkocht. De enkelen die niet verkocht kunnen worden (wegens te klein, of niet bereikbaar om af te voeren) zullen ter plaatse blijven liggen. Dood hout in een bos brengt leven: talrijke insecten maken er hun thuis in, wat ook weer vogels aantrekt. Zo zal deze kapping de biodiversiteit in de Molenbeekvallei verhogen!

81 weergaven

Comments


bottom of page