top of page

Nieuws

Openbaar onderzoek Blue Deal-project Kastanjebos

Bijgewerkt op: 26 jun.

In de laatste nieuwsbrief van 2023 keken we vooruit naar de uitvoering van een goedgekeurd Blue Deal-project voor het Kastanjebos. Deze Blue Deal-projecten zijn een concrete invulling van het integrale waterbeleid in Vlaanderen. De verondieping van enkele grachten en een gedeelte van de Lipsebeek en Weisetterbeek moet in de eerste plaats de impact van langdurige droogte op het natuurgebied beperken. Aangezien het Kastanjebos erkend is als habitatrichtlijngebied met vochtige bossen en graslanden is het noodzakelijk om verdroging tegen te gaan.

Tijdens de huidige zeer natte periode lijkt dat een vreemde doelstelling, maar in het veranderende klimaat met meer extremen mogen we zeker weer droge jaren verwachten. We mogen ook niet vergeten dat er tijdens de voorbije tien jaar meer zeer droge dan natte periodes geweest zijn. De verondieping zorgt er bovendien voor dat het Kastanjebos bij overvloedige regen als een buffer kan

werken om wateroverlast in het stroomafwaarts gebied te beperken.Op 21 juni is er voor dit project een nieuwe stap gezet en is het openbaar onderzoek in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning van start gegaan.

De voorgestelde werken zijn gebaseerd op een grondige ecohydrologische studie van het Kastanjebos en omvatten slechts een gedeelte van de ingrepen zoals voorgesteld in de meest doorgedreven scenario’s. Omdat de beken en grachten hun water afvoerende functie nog in een belangrijke mate moeten behouden is er geen sprake van demping maar van verondieping. De trajecten die verondiept zullen worden bevinden zich in de kern van het natuurgebied zodat er alleen plaatselijke impact te verwachten valt.

Als de omgevingsvergunning verleend wordt kunnen de werken in 2025 gepland worden. De aanvraag kan ingekeken worden via het omgevingsloket en het openbaar onderzoek loopt nog tot 20 juli.

26 weergaven

Comments


bottom of page