top of page

Nieuws

Uitstap Lovenarenbroek

Het jaarlijkse terreinbezoek met het bestuur en het beheerteam brengt ons dit jaar buiten de gemeentegrenzen. Na een lange reeks van bezoeken aan de eigen natuurgebieden zal Geert Sterckx ons rondleiden in het Lovenarenbroek.

Het Lovenarenbroek is een educatief natuurgebied in het Provinciedomein van Kessel-Lo, nabij het Ecohuis. Ooit was het Lovenarenbroek een groot moerasgebied, in de vallei van de Dijle, dat zich uitstrekte van de 12de -eeuwse Leuvense ring tot aan de voet van de Kesselberg. De Leuvenaars gebruikten een deel van dit gebied als hooiland. De percelen die Natuurpunt van de provincie Vlaams-Brabant huurt, bestaan uit een hooiland, ruigte, een houtkant en een bos (elzenbroekbos).

De uitstap naar het piepkleine maar zeer mooie Lovenarenbroek heeft weer inspiratie gegeven voor onze hooilanden in de Molenbeekvallei. De succesrecepten kunnen natuurlijk niet zonder meer gekopieerd worden, maar er zijn genoeg aanknopingspunten om het beheer van het waterpeil en het maaibeheer te verfijnen. In delen van de hooilanden willen we het riet terugdringen en de rijke vegetatie van dottergraslanden meer kansen geven.

Foto's klik hier.

28 weergaven
bottom of page