top of page

Nieuws

De andere kant van Meerdaalwoud ontdekken.


Op zaterdag 4 juni 2016 hebben we via carpoolen een uitstap naar de andere kant van Meerdaalwoud op de taalgrens gemaakt. Er werd om 13 u verzameld aan de O.L.V Hemelvaartkerk in Winksele. Met 13 personen kon de uitstap starten.

Als eerste brachten we een bezoek aan “Het Grootbroek” een vijvergebied in Sint­ Agatha ­Rode waar we watervogels gingen spotten met telescoop en verrekijker. Raf gaf ons een korte inleiding over Sint Agatha Rode en de andere vijvers, het belang en wat we mogelijks te zien kregen. Vanuit de kijktoren kan je heel het gebied mooi observeren, een aanrader voor al wie eens vogels op het water van kortbij wil zien! Het Grootbroek bestaat voornamelijk uit een grote waterplas die werd uitgegraven in de moerassige gronden van de Dijlevallei.

Het reservaat is een trekpleister voor talrijke vogels zoals de fuut, de kuifeend en de visarend. zelf hebben we de aalscholver, de grote zilver reiger, de blauwe reiger, de ijsvogel, zwanen en allerlei soorten eenden gezien. Je kon er ook genieten van het gezang van de wielewaal, rietzanger, grasmussen, …. .

In het belang van fauna en flora is het overgrote deel van dit natuurreservaat niet vrij toegankelijk.

Het grensoverschrijdende natuurgebied was ooit een zompig moeras, maar is dankzij ontginning uitgegroeid tot een zeer veelzijdig gebied.

Ook deze vijver met een oppervlakte van ruim 30ha werd kunstmatig aangelegd in de moerassige weiden in de kom van de vallei, even voor de monding van het riviertje de Nethen in de Dijle. De vijver vormt het grootste wateroppervlak in de Dijlevallei en oefent daardoor een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op trekvogels die de vallei volgen.

Daarna ging het naar het dorp Nethen waar natuurgids Ernst ons langs de “andere “ kant van Meerdaalwoud rond gidst in een prachtig gebied. Het dorp is genoemd naar het gelijknamige riviertje. Door Meerdaalwoud loopt “De Warandeloop” tot aan de Warandevijver. Deze is kunstmatig aangelegd.

Dit gedeelde van Meerdaalwoud ligt ten zuiden van Leuven en bestaat uit grote boscomplexen en uitgestrekte vallei-natuur “De Dijlevallei”. In het voorjaar kan men hier genieten van een tapijt bosanemonen en daslook, gevolgd door graslanden met een weelderige bloemenpracht.

De rijke variatie aan bodemomstandigheden en plantengroei ligt aan de basis van een rijk dierenleven. De reëenpopulatie van Meerdaalwoud is dan ook de oudste van Vlaanderen. Vogelliefhebbers komen hier eveneens aan hun trekken met een uitgebreid aantal soorten zang- en roofvogels.

Tijdens de wandeling kwamen we langs springputten of bomputten genoemd. Op dit terrein werd na de tweede Wereldoorlog en zelfs tot in 1976 grote hoeveelheden oude munitie onschadelijk gemaakt. Langsheen deze weg zijn nog enkele schuilplaatsen te zien.

Ook grafheuvels zijn hier nog te zien. Deze werden gebruikt voor het begraven van een persoon of meerdere overledenen van de gemeenschap alsook het begraven van resten van later overleden mensen. Deze personen werden in de bestaande grafheuvel begraven, waarbij de grafheuvel soms werd verhoogd.

Afsluiten deden we aan het boshuis “Het Spoor” bij een drankje en lekkere mini pizza’s die gebakken werden in de houtoven. Met zijn “ecologische moestuin” in aanbouw ligt deze aan de rand van het Meerdaalwoud en midden op de taalgrens.

Foto's klik hier.

116 weergaven
bottom of page