top of page

Nieuws

Veiligheidskap Molenbeekvallei gestartZoals al eerder werd aangekondigd is de houtvester begonnen met het kappen van de gemarkeerde populieren aan de Kerkstraat en langs de Lodewijk Van Veltemstraat in Veltem-Beisem. Dit gebeurt omwille van de veiligheid: de bomen zijn kaprijp, en zouden tijdens een storm kunnen omwaaien en de weg versperren. Dankzij de aangekondigde periode van iets stabieler en droger weer hopen we dat tegen half september de werken zullen afgerond zijn en de gezaagde stammen afgevoerd zijn.


Enkele stammen zullen in het bos blijven liggen en als biotoop dienen voor insecten en vogels.

De gekapte percelen zullen verder terug spontaan verbossen, en de streekeigen soorten die al tussen de populieren opschieten (wilg, els, vlier, ...) zullen de vrijgekomen plaats innemen.

Tijdens de werken is er mogelijks tijdelijk ongemak van geluid en toegang met zwaar materiaal voor het transport.

116 weergaven

Opmerkingen


bottom of page