top of page

Nieuws

Plantdag 2018

Dankzij de spontane bereidwilligheid van de gidsen en verkenners van de scouts van Herent konden wij op zondag 25 november opnieuw houtkanten aanplanten. Ondanks het nevelig weer waren zij aanwezig met 41, gewapend met spaden. Maar zij waren niet alleen, er waren ook enkele vrijwilligers en dat maakte dat we met een 50-tal helpers aanwezig waren.

De bedoeling van deze dag was op de Benedictusweide het habitat van de Herentse koesterbuur, de kamsalamander, verder uit te bouwen. De sfeer zat er goed in, 400 struiken en 8 bomen werden geplant en dit over ruim 800 m². Het gaat om allemaal streekeigen en bijenvriendelijke struiken en bomen, zoals: hazelaar, meidoorn, sleedoorn, zoete kers, sporkehout, kardinaalsmuts, liguster, rode kornoelje. Als bomen: veldesdoorn en winterlinde.

Van al dat werken krijgt men dorst en honger, een versnapering was dan ook welkom.

Joris de Coster, die alles in goede banen leidde, was zeer tevreden en wil u danken met deze woorden:

“Een welgemeende en hartelijke dank voor jullie medewerking om deze plantdag te laten lukken. Samen hebben wij een positieve noot aan onze werking en ... de Herentse natuur toebedeeld. Vriendelijke groet.”

Joris.

Foto's klik hier.

Hugo Bollion

23 weergaven
bottom of page