top of page

Nieuws

Ontbijt met vroege vogelwandeling

Morgenstond heeft goud in de mond, zegt men.

Toch zeker voor 6 dapperen die zich waagden om vroege vogels met hun gezang te verrassen. Onder leiding van Patrick trokken we op 13 mei door Silsombos. We hoorden het gezang van merels, vinken, tuinfluiter, bosrietzanger, sprinkhaanzanger. Er werd gespot aan de vogelkijkwand...zonder resultaat.

Na de wandeling stond Hans Marijns ons op te wachten in de polyvalente zaal van BC waar hij ons trakteerde op een ontbijt wegens ons schitterend aandeel in het werven van leden afgelopen jaar.

Gerard Moors

foto's klik hier.

25 weergaven
bottom of page