top of page

Nieuws

Lentewandeling


Ondanks het wisselvallige weer dat men voorspeld had, waren er toch nog 42 personen die kwamen genieten van de voorjaarsbloeiers tijdens de lentewandeling in de Molenbeekvallei op zondag 17 april 2016.

[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Afbeelding_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:-.35pt;margin-top:4.15pt;width:259pt; height:194.25pt;z-index:251658240;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt; mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; mso-width-relative:page;mso-height-relative:page'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MIJNCO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]De groep werd in twee gesplitst. Onder leiding van conservator Gerard Moorsen zijn collega's natuurgidsen Fernand Rochette en Geert Kuijken werden we rondgeleid in deze natuurparel !

Tijdens de wandeling konden we kennis maken met de pinksterbloem, de dotterbloem, maarts viooltje, hondsdraf, look zonder look, de dagkoekoeksbloem, de sleutelbloem en dergelijke.

Niet alleen de bloemen waren te zien, maar ook enkele “oranjetipjes” (een vlindersoort) fladderden rond. Fernand is een vogelkenner en vestigde regelmatig onze aandacht op het gezang van enkele vogels, zoals de zwartkop, winterkoninkje, de vink, koolmees, enz.

Nog een 500 meter te wandelen wanneer het weer begon om te slaan. Eén donderslag en een donkere lucht gaven het teken om een stapje rapper te gaan. Net op tijd terug werden we bekogeld met ijsbolletjes. Het onweer was losgebarsten.

Bedankt weergoden om zo lang te wachten.

Foto's klik hier.

19 weergaven
bottom of page