top of page

Nieuws

879 Soorten dieren en planten geteld tijdens telweekend Natuurpunt in Herent
Afgelopen weekend hebben vrijwilligers van Natuurpunt in Herent een indrukwekkend aantal van 879 verschillende soorten dieren en planten geregistreerd tijdens het eerste '1.000-soortentelweekend'. Dit initiatief is bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de biodiversiteit in de gemeente.

Vrijwilligers en sympathisanten van Natuurpunt trokken er, ondanks het natte weer, massaal op uit om zoveel mogelijk verschillende soorten vast te leggen. De telling omvatte een breed scala aan organismen, van vogels en zoogdieren tot (nacht)vlinders, vliegen, muggen, kevers, geleedpotigen en wantsen. Vooral het Kastanjebos, een van de drie gebieden onder beheer van Natuurpunt, werd intensief onderzocht.

We zijn verheugd over het resultaat. "Hoewel we de doelstelling van 1.000 soorten niet hebben gehaald, zijn we erg blij met de telling van 879 soorten. We hebben enkele zeldzame nachtvlinders en de schaarse pantserwants waargenomen.


De meest markante vondst was echter de gele knotssprietbladwesp," aldus David Kempeners, organisator van het evenement. Deze wesp, die qua grootte vergelijkbaar is met de Europese hoornaar, is sinds 2009 slechts 54 keer gemeld op de website waarnemingen.be. "Dat maakt deze vondst in Herent extra bijzonder."

Dergelijke telweekenden zijn erg belangrijk. "Het helpt ons beter in te schatten op welke vlakken we als Natuurpunt moeten bijsturen om de biodiversiteit te ondersteunen en waar mogelijk te vergroten. Hoe meer we weten, hoe beter we kunnen inspelen op de behoeften van de natuur."

We zijn trots op de inzet van iedereen die heeft deelgenomen en kijken met optimisme naar toekomstige initiatieven om de biodiversiteit in de regio verder te bevorderen.

Bekijk alle waargenomen soorten op: https://waarnemingen.be/bioblitz/bioblitz-herent-2024/


12 weergaven

Comments


bottom of page