top of page

Nieuws

Boost voor natuur in de regio dankzij provincie Vlaams-Brabant

De afgelopen jaren heeft Natuurpunt enkele natuurherstelwerken gedaan aan waardevolle hooilanden. Natuurpunt Herent deed dit in de Molenbeekvallei (Herent-Kortenberg) en Natuurpunt Leuven en Bertem in de Koeheide (Bertem). Dit gebeurde dankzij de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en het werk van talloze vrijwilligers. De Molenbeekvallei maakt ook deel uit van het Europese project LIFE Green Valleys dat momenteel loopt.

In de Molenbeekvallei werden de hooilanden hersteld door de vrijwilligers van Natuurpunt Herent én met fantastisch resultaat. De zeldzame inheemse orchideeën staan talrijk als nooit tevoren en nemen elk jaar toe in aantal. Ze zijn ook de thuishaven voor een heel bijzonder en zeldzaam slakje, de zeggekorfslak. In de Molenbeekvallei voelt deze slak zich thuis: ze herbergt één van de grootste populaties in Vlaanderen van deze soort. Om de biodiversiteit van het gebied nog te versterken was het noodzakelijk om enkele inrichtingswerken uit te voeren aan het historisch greppelsysteem van de hooilanden. Door de detailafwatering op punt te stellen kan het toekomstig beheer van deze graslanden efficiënter uitgevoerd worden. Ook werden enkele zones vrijgemaakt van struweel om zo het hooiland terug in ere te herstellen. En zo wordt ook het leefgebied van de zeldzame zeggekorfslak beter gemaakt.

De Koeheide wordt beheerd door Natuurpunt Leuven en Bertem en kenmerkt zich door een mozaïek van waardevolle landschapselementen zoals graslanden, struwelen, houtkanten en holle wegen. Het ideale beheer voor dit kleinschalige bocagelandschap is begrazing met grote grazers. Zij zorgen door het grazen voor het openbreken van de grasmat en het creëren van microreliëf. Sinds enkele jaren wordt een kudde schapen ingezet om dit in goede banen te leiden. Om de kudde schapen op de juiste plek te houden werd een degelijk hekwerk geplaatst, een zogenaamd begrazingsraster. Om bezoekers nog steeds de mogelijkheid te bieden om het gebied te bezoeken, werden enkele klaphekjes geplaatst. Geniet van dit prachtige gebied en breng eens een bezoekje aan onze schaapskudde. Maar hou je hond zeker aan de leiband! In beide natuurgebieden werden de werken mogelijk gemaakt dankzij de steun van provincie Vlaams-Brabant via de Duurzame Biodiversiteitprojecten.

Perscontacten:

Erik Malfait, conservator Koeheide - 0475-27 59 97

Geert Kuijken, conservator Molenbeekvallei - 0476- 45 23 80

61 weergaven
bottom of page