top of page

Nieuws

Lentewandeling in het waterrijke Kastanjebos

thema: water voor iedereen

Het samengaan van natuurgebied en waterwinning konden we zondag in het waterrijke Kastanjebos ontdekken. Het was mooi weer en de opkomst was groot, 70 wandelaars waarvan een 8-tal kinderen. Daardoor werden we in drie groepjes verdeeld. Drie deskundigen van de watergroep wandelden mee door het waterrijke bosgedeelte. De interesse van de wandelaars was groot en regelmatig werd er halt gehouden voor een woordje uitleg door de gids, maar ook om de vragen te beantwoorden. Zo kregen we uitleg over de schommelingen van het waterpeil tussen winter- en zomerperiode. Door boomval tijdens stormen en ouderdom van de bomen was het een hindernissen parcours, maar dat vond men niet erg. Een omgevallen beuk, de oorzaak is waarschijnlijk het waterrijke Kastanjebos en een beuk kan daar niet tegen.

Het is nog lente en dat zag je aan de flora: één tapijt van bosanemoontjes, alsook hondsdraf, slanke sleutelbloem, gulden boterbloem, speenkruid, het bosviooltje, pinksterbloem, opkomende aronskelk en salomonszegel waren er te zien. Gerard zijn verhaaltjes hebben steeds trek. Muisstil was het toen hij een verhaaltje vertelde over de slanke sleutelbloem. Wist je dat het oranjetipje (=vlinder) de pinksterbloem gebruikt om haar eitjes te leggen.

Tijdens de wandeling wandelden we door een hooiland, dit wordt tijdig gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd anders verstikt het de vegetatie. Verderop zagen we in een vochtig hooiland de donkergroene bladeren van de herfsttijloos opkomen. Niet alleen de flora laat zien dat het lente is, maar je kan het ook horen. De eerste die we hoorden riep zijn naam “de tjiftjaf”, ook het vuurgoudhaantje liet zich horen. Wat verderop was de grote bonte specht aan het werk. Een paar buizerds vlogen hoog boven ons op zoek naar eten.

De wandeling werd verder gezet in het domein van de waterwinning. Er werd niet voorbijgegaan aan de permanente wisselwerking tussen grondwaterstanden en vegetatie. Een mogelijke oplossing tussen waterwinning en natuurbehoud in het Kastanjebos, op basis van een door Agentschap voor Bos en Natuur geleide ecohydrologische studie, wordt door het studiebureau Antea Group toegelicht aan de hand van posters. Hier stroomt het grondwater van zuid naar noord. De grondwaterwinning van Winksele Kastanjebos onttrekt water uit het freatische deel van het zand van Brussel op een diepte tussen 30 m en 40 m. Bij de waterwinning hoort een behandelingscentrum (waterproductiecentrum WPC) waar het grondwater belucht en ontijzerd wordt via gesloten zandfilters. Als derde stap wordt er nog een veiligheidschlorering toegepast. De winning Winksele Kastanjebos is noodzakelijk voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Het was een zeer leerrijke dag.

Foto's klik hier. Volgende activiteit:

een voordracht “Vogels in de stad” met aansluitend uitstap “Natuur in de stad”.

Meer info hierover https://www.natuurpunt-herent.be/agenda

Hugo Bollion

35 weergaven
bottom of page