Nieuws

Dag van de Natuur: planten voor de kamsalamander


De gidsen en verkenners van de scouts van Herent hebben een hart voor de natuur en dat tonen ze op 25 november tijdens de Dag van de Natuur. Samen met vrijwilligers van Natuurpunt Herent zullen een 50-tal scouts inheemse struiken en bomen aanplanten op de Benedictusweide. Die houtkanten zijn broodnodig om één van de meest spectaculaire koesterburen van onze gemeente te beschermen: de kamsalamander.

Waterdraakje

Kamsalamander: mannetje

De kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. Mannetjes lijken in de paartijd met hun hoge, gekartelde rugkam wel een heus waterdraakje. Vrouwtjes worden tot 18 cm lang, mannetjes blijven iets kleiner (tot 16 cm). De buik is opvallend geel tot oranjerood met een onregelmatig patroon van grote zwarte vlekken.

De kamsalamander is een beschermde soort. De grootste bedreiging voor de kamsalamander is het verdwijnen van hun leefgebied. In de voorbije jaren zijn heel wat poelen en houtkanten verdwenen.

Extra poelen op de Benedictusweide

Om zich voort te planten hebben kamsalamanders water nodig. Ideaal zijn onder andere bomputten, poelen en kleine vijvers. Kamsalamanders worden vaak aangetroffen in gebieden met meerdere dicht bij elkaar gelegen waterpartijen. De aanwezigheid van vissen heeft een nadelige invloed. Waterplanten zijn wel nodig. Na het paren legt het vrouwtje zo´n 200 eitjes één na één op de bladeren van waterplanten.

In het najaar van 2016 werden op de Benedictusweide drie extra poelen uitgegraven speciaal om het voortplantingsgebied van de kamsalamander te verbeteren en uit te breiden. De poelen liggen bij voorkeur weinig of niet in de schaduw en zijn relatief diep.

Houtkanten aanplanten