top of page

Nieuws

Topnatuur in de Vlaamse Ardennen

Op zondag 27 mei om 8 uur aan de kerk van Veltem stonden we met 10 deelnemers vertrekkensklaar voor een tocht richting het Raspaillebos en de Markevallei in de buurt van Geraardsbergen. Ter plaatse aan het natuurcentrum de Helix in Grimminge wachtte Koen Steenhoudt van Natuurpunt Boven-Dender, tevens conservator van het Raspaillebos en onze gids voor de voormiddag ons op. In de lucht waren er dreigende wolken maar de regenbuien waren voor elders bestemd.

Eerst wandelden we door landbouwgebied rond het bos waar Natuurpunt hier en daar enkele graslanden beheert als wastine. Dit betekent dat het perceel spontaan verbost, maar dat de verbossing in toom wordt gehouden door schapen of door de beheerders zelf. Hierdoor ontstaat een lappendeken van bosjes, struweel, ruigte en kort gras wat een ideale overgang vormt tussen het bos en de weilanden en akkers. Ter plaatse hoorden we de Orfeus spotvogel zingen. Daarna trokken we het Raspaillebos in; dit bos is vooral bekend voor zijn voorjaarsbloeiers (o.a. hyacinten en narcissen). Deze waren ondertussen uitgebloeid. Het bos is van het type eiken-haagbeukenbos met nog wat lorkenaanplantingen en het herbergt een belangrijke populatie vuursalamanders. Koen liet ons een paar jonge salamanders zien in een uitgegraven poel in de buurt van de door Natuurpunt gerestaureerde Appoloniakapel. De salamanders worden systematisch geïnventariseerd; de populatie wordt op 600 exemplaren geschat. Het bos is zeer heuvelachtig; het bos ligt aan de westzijde van de Moerbekeheuvel en de Bosberg. Dit is een getuigenheuvel, gevormd tijdens het Tertiair tijdperk. Hierbij werden verschillende lagen afgezet (klei en zand); de noordwestzijde is zeer steil ingevolge een verglijding van het bedekkend materiaal.

Eens de Bosberg (bekend van de Ronde van Vlaanderen) over hadden we een mooi zicht op de Markevallei. We trokken langs het aan de voet van de heuvel natte Kluisbos waar massaal uitgebloeide daslook stond. Via het Raspaillebos keerden we terug naar het natuurcentrum om er buiten te picknicken. Onderweg hoorden we regelmatig de koekoek en in het bos vonden we nog bloeiende schubwortel.

In de namiddag werden we opgevangen door Godfried Merlevede, de vurige conservator en pleitbezorger van het natuurgebied Prés Rosières in Deux Acres, annex de Rietbeemd in Overboelare. Beide natuurgebieden vormen een grensoverschrijdend reservaat in de schitterende Markevallei, tevens stiltegebied. Het reservaat bestaat grotendeels uit gras- en hooilanden en hier en daar zijn ook poelen uitgegraven. Sommige hooilanden worden gemaaid terwijl op andere percelen een beperkt aantal paarden instaan voor het “beheer”. Dit resulteert in een zeer divers gebied met kort geschoren stukken, struwelen, bosjes,.. Planten die we tegenkwamen waren: de echte koekoeksbloem, het kruisbladwalstro, het moeras-vergeet-mij-nietje, de egelboterbloem, de grote ratelaar,… We hadden weer geluk met het weer en sloten de wandeling af aan de Marke die in de jaren 1980 gekanaliseerd en verbreed werd waardoor de rivier veel van zijn charme heeft verloren. Op de brug over de rivier kwamen massaal wilgenhaantjes voor, een keversoort die best een groen blaadje (van de wilg) lust.

Onze uitstap was een groot succes. Afsluiten deden we in een restaurant op de Grote Markt in Geraardsbergen onder het toeziend oog van Manneken Pis. En net dan gingen de hemelsluizen open waardoor een aantal onder ons gedwongen werd het terras te ontvluchten om binnen hun etentje af te ronden. Maar eind goed al goed. Iedereen is veilig thuis geraakt. En tot slot nog een woord van dank aan Peter Devos, natuurliefhebber uit Overboelare, die Chris de nodige tips gaf en ter plaatse de nodige contacten legde voor een schitterende uitstap.

Foto's klik hier.

Chris Leflere

78 weergaven
bottom of page