top of page

Nieuws

Lac du Der 2017

Weekend 28, 29 en 30 oktober.

[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Afbeelding_x0020_1" o:spid="_x0000_s1027" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:-.35pt;margin-top:64.7pt;width:199.5pt; height:149.5pt;z-index:251658240;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt; mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; mso-width-relative:page;mso-height-relative:page'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MIJNCO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]Dag 1 : Afspraak aan de vogelkijkhut aan het meer van Belval om 13h. Onze gids Rik Desmedt vergezelde ons naar het achterste meer en gaf ons meer uitleg over het wildbeheer en de plaatselijke samenwerking met verscheidene groepen. Het was er rustig maar toch wat reigers, aalscholvers en wilde ganzen gezien.

[if gte vml 1]><v:shape id="Afbeelding_x0020_2" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:21.75pt;margin-top:341.2pt; width:214.5pt;height:151.6pt;z-index:251659264;visibility:visible; mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; mso-width-relative:page;mso-height-relative:page'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MIJNCO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]Daarna reden we richting kerkje van Champaubert-aux-Bois waar we onze eerste kennismaking met de toekomende kraanvogels hadden. Het was nogal rustig qua migratie maar in de verte konden we er toch enkele waarnemen. Bij valavond naar ons hotel gereden en genoten van het avondeten. Een leuke afsluiting van dag 1. --------- Dag 2 : Om 6u40 vertrokken naar Lac du Der om in het ochtendgloren de kraanvogels te zien vertrekken. Het was echter een zeer mistige ochtend en het spektakel bleef wat uit. Na een uurtje terug richting hotel voor het ontbijt. Om 10 in konvooi naar enkele kleinere vijvers met kijkhutten en naar “La ferme aux Grues” - een hoge kijktoren in de buurt van maïsakkers. De kraanvogels bleven weg maar gelukkig konden we wel andere dieren waarnemen zoals groene specht, gaai, ree met kleintje en nog wat andere vogels. Tijdens de wandelingen zagen we wel enkele groepen aalscholvers en kraanvogels overvliegen. Na dit rustige tafereel richting hotel voor middagmaal. Met een goed gevulde maag naar een plaatselijk bos gereden op zoek naar paddenstoelen met Patrick Luyten. Nooit beseft dat er zoveel soorten paddenstoelen en zwammen bestaan en dit op zo’n kleine oppervlakte. Fascinerend. Absolute uitschieter waren de gestreepte nestzwammetjes, ontdekt door Inge! Net voor het donker werd, teruggereden naar ons hotel zodat we ons konden opfrissen voor ons avondmaal in restaurant La Grange aux Abeilles. --------- Dag 3: Opnieuw vroeg uit de veren voor een 2de poging om de kraanvogels te spotten in het ochtendgloren. En vandaag hadden we geluk. De lucht kleurde mooi paars door de opkomende zon en dit tezamen met het bezoek van de vele kraanvogels zorgde voor een schitterend schouwspel. Voldaan terug naar hotel voor ontbijt en dan afscheid nemen. Het grotendeel van de groep ging nog langs de vaste champagneleverancier van Ingrid en Patrick, terwijl mijn vrouw en ik nog even langer bleven om de streek nog verder te verkennen.

Johan & Regina

Dank voor de tekst en de foto’s.

Foto's klik hier.

56 weergaven
bottom of page