top of page

Nieuws

Excursie slakkenwerkgroep Arianta

Molenbeekvallei – Kastanjebos 18 sept 2016

Samenvatting van de dag

Om 10u werden de leden van de slakkenwerkgroep opgewacht door de lokale beheerders van het natuurgebied de Molenbeek. Na een eerste kennismaking en enkele determinaties vertrokken we richting de eerste locatie, 100m verder. Voor ons lag een mooie zeggevegetatie waar hier en daar riet overheerste. In het begin werd gezocht in de zeggevegetatie vlak naast de weg. Enkele typische soorten voor dit soort biotoop werden gevonden. Donkere glimslak, Gewone barnsteenslak, Gewone wegslak, Kleine akkerslak en een Moerastolslak. Dit was al een eerste speciale vondst. Vervolgens kwam Willy aangelopen met de eerste korfslakjes van de dag. Zowel een Zeggekorfslak als een Dikke korfslak werden gevonden. Aan de hand van deze slakken liet ik de verschillen zien tussen de 2 soorten. De Zeggekorfslak is duidelijk de grootste soort en bijna onmiskenbaar wanneer deze naast de Dikke korfslak ligt.

Vervolgens was het tijd voor de volgende locatie met pluimzegge. Het was op deze locatie dat de soort vroeger gevonden werd. Na een tijdje zoeken werden er geen gevonden. We besloten om dan wat verder te gaan. We stopten langs de bosrand en speurden moeras- en pluimzegge ’s af. Na even zoeken kwamen verschillende mensen melden dat ze een korfslak gevonden hadden. Op deze locatie zaten er inderdaad heel wat. Het betrof zowel Zegge- als Dikke korfslak. Wat opviel is dat de Dikke korfslakken dichter bij de bosrand zaten en de Zeggekorfslakken wat meer in de open ruimte. Na deze vondsten konden we besluiten dat de Zeggekorfslak nog steeds in het perceel voorkwam.

We trokken verder via het wandelpad naar een nieuwe locatie. De beheerders waren benieuwd of er hier ook korfslakken zaten. En jawel. Na even zoeken vonden we een grote populatie Zeggekorfslakken! Ook hier was de Dikke korfslak aanwezig. Er werden wat foto’s genomen en gesproken over het beheer. Vervolgens trokken we verder naar de laatste locatie van de voormiddag. Op deze locatie werd ooit een Zeggekorfslak doorgegeven. De beheerders wilden weten of deze nog aanwezig was. Tijdens onze aankomst merkten we dat het grasland helemaal verruigd was en riet domineerde. Onze verwachtingen lagen dus lager dan in de andere gebieden. Na een snelle doortocht werd er in het eerste stuk niets gevonden. Via een brugje over een beek kwamen we in een ander grasland terecht. Ook hier werd gezocht en werd de Zeggekorfslak in kleinere aantallen gevonden. Daarnaast werden er ook enkele Ruwe korfslakken gevonden.

Het was middag en dus namen we afscheid van de beheerders. De slakkenwerkgroep bleef nog even hangen bij het beekje en een interessant stukje met hout. Tijdens dit half uurtje werden andere slakkensoorten gezocht om toch maar een groter lijstje te verkrijgen.

Om 13u werd er met de beheerders van het Kastanjebos afgesproken om daar eens te kijken naar de zeggevegetaties. We werden begeleid naar de zeggevegetatie en gingen allemaal ernstig op zoek naar een Zeggekorfslak. Na even zoeken werden er door verschillende leden korfslakken gevonden. Telkens ging het om Dikke- en Dwergkorfslakken. Beide soorten komen er massaal voor! Maar helaas werd de Zeggekorfslak niet gevonden.

Na hevig speurwerk werd voorgesteld om te gaan zoeken op de zeggevegetaties in het bos. De beheerder had er in het voorjaar namelijk korfslakken gevonden. Aangekomen in het prachtige Kastanjebos merkte je al snel de gevolgen van de waterwinning.

Op de zeggevegetatie zaten zeer veel korfslakjes. Het betrof voornamelijk Tandloze korfslakken. Verdere analyse van de stalen moet uitmaken of de Ruwe korfslak ook aanwezig was.

In het bos lagen ook enkele periodiek uitdrogende beekjes die vaak een interessante molluskenfauna bevatten. Ook hier werd gezocht en er werden enkele leuke soorten gevonden zoals de Platte pluimdrager, Geronde schijfhorenslak, erwtenmossels,.. De op het land levende bossoorten werden ook gezocht. Zo vonden we een juveniele Donkere torenslak, Boerenknoopjes op de bomen, Vale clausilia’s, Gewone tuinslak (albino), …

Beide locaties waren dus zeer interessant en zeker de moeite waard om nog eens te bemonsteren naar de totale malacofauna. Ik ben blij te horen dat de beheerders ervoor gekozen hebben hun maaibeheer aan te passen aan de levenswijze van de Zeggekorfslak.

Ik wil namens de slakkenwerkgroep alle deelnemers bedanken voor hun interesse, gezelligheid en aanwezigheid tijdens deze excursie.

Jelle Ronsmans

Foto's klik hier.

43 weergaven
bottom of page