top of page

Nieuws

Zomerwandeling Winksele-Delle

Wandelen in een ‘vergeten’ landschap

Het landschap dat we dit jaar tijdens onze zomerwandeling doorkruisten vond plaats rond de Lipsebeek in Delle. Een minder gekende Herentse plek met een kleinschalig, halfopen landschap; wel een landschap met cultuurhistorische achtergronden.

Met de zon hoog boven ons startte de wandeling aan de Benedictushoeve. Een groep van 22 personen werd door Joris en enkele gidsen geleid.

De Benedictushoeve is gelegen langs de Mechelsesteenweg en werd in 1958/59 opgericht. Pater WODON nam hier zijn intrek en zorgde onder meer voor de levering van AA-melk aan heel wat scholen in het Leuvense. Hij liet er ook de kapel bouwen. WODON was Benedictijn en vandaar dan ook de naam “Benedictus-hoeve”. In 1961 werd ze overgenomen door oud-koloniaal E. STROEYKENS. In 1999 werd het overgelaten aan de gemeente Herent, die voor de hoeve een sociale functie plande. De kapel bleef na de overdracht nog een tijdje in gebruik, maar momenteel ligt ze er verlaten en onverzorgd bij.

Via de Dorenstraat, aan de andere zijde van de Mechelsesteenweg, werd de wandeling verder gezet doorheen een schraal landschap. Hier werd ons door de gidsen kennis gegeven over Walstro, Meidoorn, St.-Janskruid, Duizendblad, Schietwilg, Moeraswederik, enz. Zelfs de Veldleeuwerik was te horen en te zien.

Facelia, een groenbemester (ook bijenbrood, bijenvoer of bijenvriend genoemd), kleurde het landschap paars.

Langs het wandel- en fietspad dat Herent van Tildonk scheidt ging de wandeling verder en liep door een vroeger slagveld, waar “de slag van 1266” aan de Leeps (= Lipsebeek) te Delle, tussen Leuvenaars en Mechelaars plaatsvond.

Van oudsher behoorden de inwoners van het gehucht Delle tot de parochie Winksele. De huidige Lipselaan was vroeger echter een gewone aardeweg. En aangezien deze weg voor een groot stuk over een drassig en zompig terrein gaat, geraakten de Dellenaren niet met droge voeten in de kerk van Winksele. Op het einde van de 19de eeuw kreeg Delle een eigen parochie. De nieuwe parochie draagt de naam "Heilig Hart van Jezus". Pas in 1936 was de kerk afgewerkt.

Ogenschijnlijke niets betekenende relicten getuigen van de aanwezigheid van een imposante hoeve uit het verleden.

Langs de Kleine Kerkweg, de weg die de Dellenaren vroeger volgden, ging de wandeling verder om uiteindelijk met vertraging terug aan het vertrekpunt aan te komen.

Het was een leerrijke, zonnige dag.

Foto’s klik hier.

126 weergaven
bottom of page