top of page

Nieuws

Herfstwandeling Kastanjebos

[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Afbeelding_x0020_3" o:spid="_x0000_s1027" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:-.35pt;margin-top:4.8pt;width:187.05pt; height:300pt;z-index:251658240;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt; mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; mso-width-relative:page;mso-height-relative:page'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MIJNCO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="" cropleft="11374f" cropright="23506f"></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]Een zonovergoten dag, prachtige natuur en een goede gids, meer hadden we vandaag niet nodig.

Alhoewel, … bij aankomst werden de paddenstoelkoekjes gretig geapprecieerd.

Door de grote opkomst, 57 personen waarvan 8 kinderen, werd de groep in drie verdeeld. Gelukkig waren er drie gidsen voorzien. Patrick, Magda en Richard namen ieder een deel van de groep mee om te genieten van de

herfstpracht in en langs het Kastanjebos.

Ikzelf had Richard als gids. Bij de eerste halte werd onze aandacht getrokken naar een tiental distelvinken die overvlogen.

Hier maakten we ook kennis met de moesdistel, heelblaadjes, smeerwortel, watermunt, enz. en kregen uitleg over de soorten bomen die in het Kastanjebos groeien.

Het Kastanjebos bestaat uit vochtige tot natte gronden met plaatselijk kwel (natuurlijk opstuwend grondwater). Op sommige plaatsen zit er ook wat kalk in de bodem. Dit zorgt voor een zeer gevarieerde en typische plantengroei. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gebruikt het Kastanjebos als waterwinningsgebied.

[if gte vml 1]><v:shape id="Afbeelding_x0020_5" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; margin-left:259.85pt;margin-top:53.6pt;width:193.5pt;height:136.85pt; z-index:251659264;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt; mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; mso-width-relative:page;mso-height-relative:page'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MIJNCO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]Enkele meters verder, op het groot hooiland, was de herfsttijloos nog te bewonderen. Voor sommigen onder ons was dit een eerste kennismaking met deze laatbloeier.

Langs het pad, dat dwars door het bos loopt, werden we getrakteerd op allerlei soorten paddenstoelen zoals de geschubde inktzwam, de kopergroenzwam, de gewone krulzoom, de platte tonderzwam, de grootsporige champignon, weke oorzwammetjes, de plooivoetstuifzwam, enz.

Ook ons gehoor kreeg zijn deel. Zo hoorden we het gezang van een roodborstje, de vink, de mees en zelfs van de boomklever.

Als afsluiter kregen we van Richard nog een woordje uitleg over de voorjaarsbloeiers.

Meer info, activiteiten en foto’s over onze natuurgebieden

vind je op www.natuurpunt-herent.be

12 weergaven
bottom of page