top of page

Nieuws

Werkdag Kastanjebos


Plaatsen slagbomen noordelijk wandelpad

Ondanks het slechte weer werd op 19 september 2015 om 13:30 u afgesproken aan de waterzuivering, Lipselaan, Winksele.

Het doel van deze werkdag was het plaatsen van de slagbomen aan het noordelijk wandelpad.

Door de lange droogte was het een heel karwei om twee putten te maken van 40/40 cm en 50 cm diep. Het leek wel alsof we door een betonnen grondlaag moesten. Deze putten werden gevuld met beton om de bevestigingsplaat vast te zetten in de grond.

Later als de beton hard genoeg is wordt de slagboom gemonteerd.

Het doel van deze slagbomen is niet om de wandelaars tegen te houden, maar wel de ruiters. Voor paarden is een andere pad voorzien.

Deze weg is uitsluitend voor wandelaars.

Daar de opkomst groot was konden enkele mensen werken gaan uitvoeren aan de poelen achter de Benedictushoeve. De Poel is overwoekerd door de lisdodde.

Lisdodde is een tot ruim 2 m hoge plant van voedselrijke oevers met lange grote bladeren en een karakteristieke bruine 'sigaar' aan het uiteinde van zijn stengels.

Ondanks de regenvlagen is er toch nog veel werk verricht.

Vele handen maken het werk licht.

Hugo

3 weergaven
bottom of page