top of page

Nieuws

Een nieuw jaar in de natuur


Een blik vooruit bij de start van het nieuwe jaar. En beloofd: we zullen het niet hebben over de coronagolven. Die zijn toch te onvoorspelbaar. Wel over de curves die we in en rond de natuur zien. De positieve willen we resoluut doortrekken, de negatieve zo snel mogelijk ombuigen. Ga je daar mee voor?


1. Bebossingsnelheid ↑

De bosuitbreiding van Natuurpunt komt op kruissnelheid. De voorbije twee jaar hebben we meer dan 70 ha bos bijgeplant of spontaan laten verbossen. Voor ‘22 staan er nu al 140 ha klaar. Met de steun van de Vlaamse overheid, bedrijven en particulieren halen we ons doel van 700 ha tegen eind ‘24! Draag jij je boompje bij?


2. Wetlandsherstel ↑

De laatste 50 jaar verloren we maar liefst 75% van onze natte natuur. Gelukkig kan 147.000 ha nog hersteld worden, dus kunnen we de dramatische curve ombuigen. En dat zal nodig zijn: wetlands zoals moerassen, veengebieden en natte graslanden beschermen ons tegen droogte en overstroming. Met o.a. Wetlands4Cities, Carepeat en het Turnhouts Vennengebied voegen we de daad bij het woord.


3. Klimaatverandering

De opwarming van de aarde laat zich pijnlijk voelen. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de opwarming tot 1,5° te beperken en de grillen op te vangen. Natuur speelt hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld door koolstof op te slaan of door ruimte te geven aan water. Daarom stapte Natuurpunt in groten getale mee in de Klimaatmars van 10 oktober.


4. Rewilding ↑

Met wolf, bever, otter en kraanvogel is de terugkeer van grote dieren volop ingezet. Ze vinden ook in het drukbevolkte Vlaanderen hun plek. Aan ons om oplossingen te vinden voor conflicten, zoals met ons Wolf Fencing Team. Zet de trend zich verder met zeearend, goudjakhals en zwarte ooievaar?


5. Stikstofuitstoot

Tussen 2000 en 2010 werd de stikstofuitstoot haast gehalveerd, maar de laatste 10 jaar blijven we steken op een te hoog niveau. De overdosis stikstof verstikt nog steeds 82% van de Vlaamse natuur. We vragen de Vlaamse Regering om een ambitieuze stikstofaanpak, zodat de norm tegen 2045 in geen enkel natuurgebied nog overschreden wordt.


6. Vrijwilligersinstroom ↑

De hernieuwde aandacht voor natuur vertaalde zich in de coronajaren gelukkig ook in meer vrijwilligers. Bij de afdelingen en bezoekerscentra boden mensen zich spontaan aan om iets te doen voor de natuur in hun buurt. En op twee jaar verdubbelde het aantal mensen dat zich aanmeldde via dit online formulier. Steek jij ook de handen uit de mouwen?


7. Waarnemingsgolf ↑

Waarnemingen.be ‘besmet’ bijna evenveel mensen als corona. Die deden samen maar liefst 8.780.000 waarnemingen in ‘21. Wie weet ronden we de kaap van de 10.000.000 waarnemingen in ‘22? Met de 500.000 gebruikers van de populaire Obsidentify app zou dat wel eens kunnen lukken. Heb jij hem nog niet? Installeer hem snel!


8. Biodiversiteitsverlies

Op ons platteland boeren de insecten, bloemen en vogels dramatisch achteruit omdat de boerennatuur uit ons landschap verdwijnt. Als de Vlaamse Regering natuurinclusieve landbouw rendabel maakt met het nieuwe GLB, kunnen we het tij keren. 12.769 mensen tekenden alvast voor een leefbare landbouw in een levend land.


9. Webinarhype ↑

Corona deed het klassieke activiteitenaanbod op en neer golven en dwong ons om te zoeken naar nieuwe vormen van natuurbeleving. Meer dan 13.000 volgden een online webinar. De Natuuracademie - want zo heet onze educatieve werking nu - creëert nieuwe plekken, binnen, buiten of online, waar alle mensen samenkomen om te leren over hun passie. Check het aanbod webinars!


10. Ledengroei ↑

We eindigden ‘21 met een recordaantal leden, maar liefst 133.000 gezinnen! De stijgingscurve uit ‘20 zet zich sterk door. Hopelijk ook in ‘22, want hoe meer leden, hoe sterker we de belangen van de natuur kunnen verdedigen. Nog geen lid? Voor € 30 per jaar beleef en bescherm je de natuur!

27 weergaven

Comments


bottom of page