top of page

Nieuws

Groene Pluim voor Natuurpunt Herent


Op zondag 20 januari mochten we met Natuurpunt Herent een Groene Pluim in ontvangst nemen. Deze pluim wordt jaarlijks door Groen Herent uitgereikt aan mensen of organisaties die zich inzetten om onze gemeente groener en leefbaarder te maken. Wij zijn alvast blij met deze erkenning van onze jarenlange inzet. Hieronder vind je de toespraak die onze penningmeester hield op de nieuwjaarsreceptie van Groen Herent.

Beste leden van Groen Herent, Vooreerst namens Natuurpunt Herent hartelijk dank voor deze uitnodiging en voor de nominatie van NP Herent voor de Groene Pluim!

Ik moet wel zeggen dat niet iedereen binnen het bestuur even enthousiast was om deze pluim in ontvangst te nemen. Niet dat ze de geste niet waarderen, maar NP Herent heeft de traditie om zich partijpolitiek neutraal op te stellen. En dat wil NP ook zo houden. Niettemin kwamen we snel tot het besluit dat we deze pluim vooral als een beloning moeten zien voor het door NP geleverde werk en vooral dan het werk van de vele vrijwilligers die NP door de jaren heen hebben bijgestaan. Het staat andere – al dan niet politieke – organisaties natuurlijk altijd vrij pluimen, brevetten, medailles,… uit te reiken voor ons werk. ;-)

Deze nominatie zien we als een pluim voor een lange volgehouden inspanning die meer dan 30 jaar geleden gestart is. De resultaten van deze inspanning mogen gezien worden:

  • De oprichting van kleine en grote natuurgebieden zoals Ter Neppen, de Molenbeekvallei of het Kastanjebos en de aanleg van wandelpaden in deze gebieden.

  • Een afdeling met een kleine 700 leden, die vooral de laatste jaren sterk gegroeid is. Natuurbehoud in Herent heeft een steeds breder draagvlak.

  • Geleide wandelingen voor iedereen en vorming in de klas en op het terrein voor de kinderen uit de lagere scholen van Herent.

  • Een rijkere biodiversiteit van onze graslanden dank zij een periodiek natuurbeheer en de monitoring ervan.

  • De oprichting, samen met de NP-afdelingen van Kortenberg, Kampenhout en Steenokkerzeel, van het natuurpark de Groene Vallei met zijn bezoekerscentrum in Erps-Kwerps. Samen met NP Vlaanderen en het ANB hebben we recent ook het Europees LIFE Green Valleys-project binnengehaald.

  • ….

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet vanaf het eerste uur van - ondertussen een tiental - bestuursleden en vele vrijwilligers op onze grote evenementen zoals het Vegetarisch etentje of de jaarlijkse quiz. Deze evenementen zorgen voor de nodige financiële middelen voor o.a. de aankoop van nieuwe natuurgebieden.

Maar de tijd staat niet stil en ook in Herent zijn er nog altijd uitdagingen op het vlak van milieu en natuur. Zo is NP Herent vragende partij voor: een verdere gemeentelijke financiële en logistieke steun; de openstelling van de buurtwegen; een beleid voor het behoud van de koesterburen en de holle wegen; natuurvriendelijke bermen en een flankerend natuurbeleid voor de waterwinning in het Kastanjebos.

Als afsluiter wil ik nog zeggen dat jullie van harte welkom zijn op ons volgend vegetarisch etentje op zaterdag 16 maart in de Warotzaal (inschrijven kan via onze website). En wie liever actief is in de natuur kan altijd aansluiten bij onze werkdagen of rimpelwerkdagen (voor gepensioneerde 60 of 65+).

Dikke merci namens Natuurpunt Herent!

Chris Leflere

14 weergaven
bottom of page