top of page

Nieuws

Groene Vallei wintercafé

Thema: Begrazing als beheermiddel in natuurgebieden

Tijdens deze infoavond proberen we inzichten te verschaffen over de wereld van natuurbegrazing.

Wat zeker aan bod kwam, zijn de algemene effecten van begrazing, de effecten van verschillende types van grazers en op welke manieren waarop we deze kunnen inzetten in een beheer van aantrekkelijke en natuurlijk waardevolle terreinen.

Spreker: Brecht Laukens, docent natuur en milieu aan de het KTA Horteco in Vilvoorde. Daarnaast heeft Brecht een eigen begrazingsbedrijf waar hij vooral schapen en geiten inzet in functie van botanisch graslandbeheer.

Ons landschap is getekend door eeuwen van landgebruik. De landbouw en specifiek begrazing, hebben een reeks van vegetatietypes gecreëerd die we nu als waardevolle natuur beschouwen. Sinds de jaren ’70 zijn we natuur echt als natuur beginnen beheren. Ook vanaf dan werd onze maatschappij steeds meer gemechaniseerd en dus ook het natuurbeheer. Toch hoort vee, dat ingezet wordt met een juiste visie, zeker thuis in ons natuurbeeld. Nu ook de nadelen van mechanisch en chemisch beheer bekend zijn, komen er weer plaats en mogelijkheden voor begrazing. Maar wat zijn de effecten en hoe kunnen we deze inzetten om onze natuur optimaal te laten floreren.

Dit alles werd ons duidelijk uitgelegd niet alleen met woorden, maar ook door de bijhorende Power Point voorstelling. Spijtig genoeg was de tijd te kort om nog dieper in het onderwerp te graven. Het was zeer boeiend en leerzaam.

Voor meer informatie kan je steeds bij Brecht terecht.

Foto's klik hier.

32 weergaven
bottom of page